Účetní služby nabízíme v následujícím rozsahu:

Vedení účetnictví

 • Kompletní vedení účetnictví

 • Vedení saldokont závazků a pohledávek, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby

 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku

 • Vedení evidence skladu a skladové hospodářství

 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest

 • Zpracování vnitřních směrnic a metodik účtování

 • Podpora při inventarizacích

 • Zpracování účetních závěrek

 • Účetnictví neziskových společností

 • Splnění zákonných povinností zveřejnění účetních závěrek

 • vypracování podkladů pro úvěr

 • zpracování statistických výkazů

 • možnost on-line přenosu dat v rámci ES Pohoda

Vedení daňové evidence

 • kompletní vedení daňové evidence

 • vedení peněžního a nepeněžního deníku

 • vedení pokladní knihy

 • vedení evidence dlouhodobého majetku a výpočet odpisů

 • vedení knihy pohledávek a závazků

 • zpracování roční účetní závěrky

 • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH

 • zpracování přiznání k DPH (kvartální nebo měsíční)

 • vypracování podkladů pro úvěr

 • zpracování statistických výkazů

Zpracování daňových přiznání

 • daň z příjmů fyzických osob

 • daň z příjmů právnických osob

 • DPH včetně souvisejících výkazů – Souhrnné hlášení, Výpis z evidence § 92

 • Přiznání k silniční dani včetně výpočtu záloh

 • Přiznání k dani z nemovitých věcí

 • Přiznání k dani z nabytí nemovitých věci

 • Vrácení spotřebních daní

Daňové konzultace a zpracování stanovisek

 • Obchodní společnosti

 • Fyzické osoby

 • Neziskové společnosti

Pravidelné zasílání informací z oblasti daní 

 • Na našich stránkách máte možnost zadání dotazu

 • Zasílání Infoservisu

 • Přístup k vybraným odborným tématům

Zpracování mezd a personální agenda

 • výpočet měsíčních mezd

 • výpočet srážek daní a odvodů

 • správu a evidenci mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění

 • přípravu výplatní pásky a mzdové výplatní listiny

 • vyhotovení příkazů k úhradě plateb na účty zaměstnanců

 • vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti

 • přihlášení pracovníků ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění

 • odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů

 • komunikace a zastupování klientů na příslušných úřadech

 • zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, pojišťovnu pro zákonné pojištění

 • zpracování přehledů pro úřad práce

 • odborný dohled na mzdovou agendu a průběžné konzultace

 • Facebook App Icon

© 2014 by JK

Volná místa