ICT služby nabízíme v následujícím rozsahu:

 

Kompletní převzetí správy ICT služeb

 • Outsourcingové zajištění všech ICT činností (správy, údržby a rozvoje ICT)

 • Parametry poskytovaných služeb definovány SLA smlouvou

Konzultace v oblasti rozvoje ICT prostředí společnosti

 • Zahrnuje kompletní analýzu síťového prostředí, zabezpečení, správy oprávnění, dostupnosti služeb, zálohování, používaných aplikací, …..

 • Vyhledání kritických míst systému maximální

 • Doporučení dalšího směru rozvoje a konsolidace prostředí ICT

Návrh a realizace celé ICT infrastruktury

 • Návrh na vybudování počítačové sítě

 • Instalace a konfigurace aktivních prvků LAN včetně routeru a firewallu

 • Instalace a konfigurace WiFi sítě

Instalace SW a HW vybavení

 • Dodávka potřebného SW i HW

 • Instalace operačních systémů, kancelářských aplikací, antivirů, grafických programů a jiných aplikací na servery, stolní počítače i notebooky, instalace ovladačů a zařízení

 • Výměny, rozšiřování nebo upgrade HW komponent

Konfigurace serverů na bázi Windows

 • Zřízení lokální domény

 • Nastavení skupinových politik

 • Správa uživatelských login skriptů

 • Nastavení síťových služeb (DNS, DHCP,WINS)

 • Konfigurace automatických aktualizací (WSUS)

 • Nastavení přístupů ke sdíleným prostředkům

 • Instalace IIS serveru (WWW server pro lokální síť)

 • Konfigurace služby Sharepoint

 • Stanovení strategie zálohování a obnovy dat na serverech

 • Nastavení mail serveru (Kerio, Exchange)

 • Konfigurace firewallu (Kerio, ISA)

Okamžité řešení závad a výpadků ( reakční doba dle požadavku zákazníka)

 • Odstraňování poruch hardware – zjištění příčin a výměny vadných komponent

 • Odstraňování závad software – reinstalace, aktualizace

 • Diagnostika a řešení poruch na síti (aktivní i pasivní prvky)

Dohled nad fungováním počítačové sítě

 • Instalace SW, který zajistí okamžitý přehled o všech kritických částech systému, jako jsou servery, aktivní prvky sítě, databáze, síťové služby.

 • Toto je možno provozovat i vzdáleně, dohled pak provádí pracovník naší firmy a ihned reaguje na případné problémy

Konfigurace VPN připojení

 • Nakonfigurujeme zabezpečené propojení firemní sítě s pobočkou, zákazníkem nebo pro uživatele pracujících mimo firmu

Pravidelné preventivní kontroly sítě, serverů a koncových zařízení

 • Kontroly zatížení serverů

 • Kontrola zálohování dat

 • Analýza záznamů v logovacích souborech,

 • Využívání diskového prostoru na serverech i PC

 • Zatížení databází

Analýzy a konverze dat

 • Analýzy chyb a jejich odstranění

 • Automatické konverze dat mezi systémy

 • Migrace uživatelských dat mezi počítači

 • Exporty/importy dat mezi systémy

Správa informačního systému

 • Administrace uživatelů

 • Provádění upgrade

 • Správa databáze

 • Podpora koncových uživatelů

 

 • Facebook App Icon

© 2014 by JK

Volná místa